IWWF World Ranking List Skier Results

Eva SHEVTSOVA

Sort by Tournament Code
Sort by Site Code
Sort by Date
Sort by Performance
NameCountrysextoursltrjurank ovyobclassrounddivdateplacesite idline/rampspeedIWWF ID
SHEVTSOVA EvaUKRF09UKR010.005800.02001R1200908167UKRSENTO
SHEVTSOVA EvaUKRF09UKR010.007000.02001R2200908167UKRSENTO
SHEVTSOVA EvaUKRF10UKR100.0018000.02001R1201009126UKRSENTO
SHEVTSOVA EvaUKRF11EAC0040.0023100.02001R12011082815UKRSENTO
SHEVTSOVA EvaUKRF11UKR010.0025900.02001L1201110096UKRSENTO
SHEVTSOVA EvaUKRF11UKR010.0030500.02001L2201110096UKRSENTO
SHEVTSOVA EvaUKRF12CZE0040.0033300.02001L1201206035CZEOLEKS
SHEVTSOVA EvaUKRF12CZE0040.0033300.02001L2201206035CZEOLEKS
SHEVTSOVA EvaUKRF12POL0010.0034800.02001L1201206104POLJAW1
SHEVTSOVA EvaUKRF12POL0010.0037900.02001L2201206104POLJAW1
SHEVTSOVA EvaUKRF12UKR0010.0043600.02001L1201209303UKRSENTO
SHEVTSOVA EvaUKRF12UKR0010.0043000.02001L2201209303UKRSENTO
SHEVTSOVA EvaUKRF13CZE0040.0049500.02001L1201306092CZEOLEKS CZE29600020
SHEVTSOVA EvaUKRF13CZE0040.0049500.02001L1201306092CZEOLEKS CZE29600020
SHEVTSOVA EvaUKRF13CZE0040.0049500.02001L2201306092CZEOLEKS CZE29600020
SHEVTSOVA EvaUKRF13CZE0040.0049500.02001L2201306092CZEOLEKS CZE29600020
SHEVTSOVA EvaUKRF13FRA0080.0043300.02001R1201306164FRA3106
SHEVTSOVA EvaUKRF13FRA0080.0043300.02001R1201306165FRA3106
SHEVTSOVA EvaUKRF13FRA0080.0034000.02001R2201306164FRA3106
SHEVTSOVA EvaUKRF13FRA0080.0034000.02001R2201306165FRA3106
SHEVTSOVA EvaUKRF13FRA0080.0043100.02001R3201306164FRA3106
SHEVTSOVA EvaUKRF13FRA0080.0043100.02001R3201306165FRA3106
SHEVTSOVA EvaUKRF13FRA0080.0045200.02001R4201306164FRA3106
SHEVTSOVA EvaUKRF13FRA0080.0045200.02001R4201306165FRA3106
SHEVTSOVA EvaUKRF13RUS0010.0040800.02001L1201307142RUSVEGA
SHEVTSOVA EvaUKRF13RUS0010.0049900.02001L2201307142RUSVEGA
SHEVTSOVA EvaUKRF13UKR0010.0034600.02001L1201309282UKRSENTO
SHEVTSOVA EvaUKRF13UKR0010.0051900.02001L2201309282UKRSENTO
SHEVTSOVA EvaUKRF14CZE0010.0053000.02001L1201406082CZEOLEKS UKR242013971
SHEVTSOVA EvaUKRF14CZE0010.0055400.02001L2201406082CZEOLEKS UKR242013971
SHEVTSOVA EvaUKRF14CZE0020.0038400.02001L1201406291CZEKOUJI UKR242013971
SHEVTSOVA EvaUKRF14CZE0020.0052300.02001L2201406291CZEKOUJI UKR242013971
SHEVTSOVA EvaUKRF14EAC0040.0014800.02001L12014083119ESPSESEN UKR242013971
SHEVTSOVA EvaUKRF14UKR0020.0036400.02001L1201410052UKRSENTO UKR242013971
SHEVTSOVA EvaUKRF14UKR0020.0045700.02001L2201410052UKRSENTO UKR242013971
SHEVTSOVA EvaUKRF14UKR0020.0055200.02001L3201410052UKRSENTO UKR242013971
SHEVTSOVA EvaUKRF15CZE0040.0051200.02001L1201506073CZEOLEKS UKR242013971
SHEVTSOVA EvaUKRF15CZE0040.0035500.02001L2201506073CZEOLEKS UKR242013971
SHEVTSOVA EvaUKRF15EAC0020.0025200.02001R12015080914ITA00009 UKR242013971
SHEVTSOVA EvaUKRF15UKR0010.0024300.02001L1201510043UKRSENTO UKR242013971
SHEVTSOVA EvaUKRF15UKR0010.0035200.02001L2201510043UKRSENTO UKR242013971
SHEVTSOVA EvaUKRF16EAC0030.0052100.02001L1201608144ITAFISN1 UKR242013971
SHEVTSOVA EvaUKRF16EAC0030.0052400.02001L2201608144ITAFISN1 UKR242013971
SHEVTSOVA EvaUKRF16RUS0010.0051500.02001L1201607171RUSVEGA UKR242013971
SHEVTSOVA EvaUKRF16RUS0010.0051500.02001L2201607171RUSVEGA UKR242013971
SHEVTSOVA EvaUKRF16UKR0030.0055400.02001L1201610022UKRSENTO UKR242013971
SHEVTSOVA EvaUKRF16UKR0030.0056900.02001L2201610022UKRSENTO UKR242013971
SHEVTSOVA EvaUKRF16UKR0030.006400.02001L3201610022UKRSENTO UKR242013971