IWWF World Ranking List Skier Results

Dmitriy SHELESHNEV

Sort by Tournament Code
Sort by Site Code
Sort by Date
Sort by Performance
NameCountrysextoursltrjurank ovyobclassrounddivdateplacesite idline/rampspeedIWWF ID
SHELESHNEV DmitriyRUSM16BLR0010.00018.41999L1201606127BLRNOVO 0.23551RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM16BLR0010.0025400.01999L1201606126BLRNOVO RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM16BLR0010.5000.01999L1201606128BLRNOVO 0.50@18.25052RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM16BLR0010.50254018.4-416.331999L120160612BLRNOVO RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM19RUS0010.00030.11999L1201906303RUSISTRA 0.23551RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM19RUS0010.00031.51999L2201906303RUSISTRA 0.23551RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM19RUS0010.00032.31999L3201906303RUSISTRA 0.23551RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM15RUS0010.00017.71999L1201507124RUSVEGA 0.23548RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM15RUS0010.0021700.01999L1201507124RUSVEGA RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM15RUS0014.0000.01999L1201507122RUSVEGA 4.00@18.25049RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM15RUS0014.00217017.7-392.941999L120150712RUSVEGA RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM15RUS0010.00017.41999L2201507124RUSVEGA 0.23548RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM15RUS0010.0021000.01999L2201507124RUSVEGA RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM15RUS0012.0000.01999L2201507122RUSVEGA 2.00@18.25052RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM15RUS0012.00210017.4-446.761999L220150712RUSVEGA RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM16RUS0010.00021.81999L1201607173RUSVEGA 0.23551RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM16RUS0010.0030000.01999L1201607173RUSVEGA RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM16RUS00125.5000.01999L1201607172RUSVEGA 1.50@18.25058RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM16RUS00125.50300021.8212.71999L120160717RUSVEGA RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM16RUS0010.00025.61999L2201607173RUSVEGA 0.23548RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM16RUS0010.0027000.01999L2201607173RUSVEGA RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM16RUS00127.0000.01999L2201607172RUSVEGA 3.00@18.25055RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM16RUS00127.00270025.6306.411999L220160717RUSVEGA RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM17RUS0010.0032500.01999L1201707234RUSVEGA RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM17RUS0015.0000.01999L1201707235RUSVEGA 5.00@18.25052RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM17RUS0010.0025400.01999L2201707234RUSVEGA RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM17RUS00124.5000.01999L2201707235RUSVEGA 0.50@18.25055RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM18RUS0010.00031.81999L1201807152RUSVEGA 0.25551RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM18RUS0010.0024900.01999L1201807152RUSVEGA RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM18RUS00124.5000.01999L1201807154RUSVEGA 0.50@18.25058RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM18RUS00124.50249031.8382.271999L120180715RUSVEGARUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM18RUS0010.00031.41999L2201807152RUSVEGA 0.25551RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM18RUS0010.0036700.01999L2201807152RUSVEGA RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM18RUS00133.0000.01999L2201807154RUSVEGA 3.00@16.00058RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM18RUS00133.00367031.4647.421999L220180715RUSVEGARUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM19RUS0020.00033.11999L1201907143RUSVEGA 0.23551RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM19RUS0020.0018500.01999L1201907142RUSVEGA RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM19RUS00232.0000.01999L1201907144RUSVEGA 2.00@16.00058RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM19RUS00232.00185033.1510.911999L120190714RUSVEGARUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM19RUS0020.00035.01999L2201907143RUSVEGA 0.23554RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM19RUS0020.0032600.01999L2201907142RUSVEGA RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM19RUS00232.2500.01999L2201907144RUSVEGA 2.25@16.00058RUS332017557
SHELESHNEV DmitriyRUSM19RUS00232.25326035.0681.121999L220190714RUSVEGARUS332017557