IWWF World Ranking List Skier Results

Anastasiya NAVITSKAYA

Sort by Tournament Code
Sort by Site Code
Sort by Date
Sort by Performance
NameCountrysextoursltrjurank ovyobclassrounddivdateplacesite idline/rampspeedIWWF ID
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF09CZE030.00017.51996L1200907053CZEKONLA 0.23545
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF09CZE030.0034100.01996L1200907054CZEKONLA
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF09CZE031.5000.01996L1200907055CZEKONLA 1.50@18.25055
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF09CZE031.50341017.5-110.891996L120090705CZEKONLA
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF09CZE030.0000.01996L2200907055CZEKONLA 0.50@18.25049
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF09CZE030.00020.31996L2200907053CZEKONLA 0.23545
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF09CZE030.0030500.01996L2200907054CZEKONLA
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF12CZE0030.00025.01996L1201207012CZEKOUJI 0.23548
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF12CZE0030.0048600.01996L1201207011CZEKOUJI
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF12CZE00336.5000.01996L1201207013CZEKOUJI 0.50@14.25055
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF12CZE00336.50486025.01095.941996L120120701CZEKOUJI
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF12CZE0030.00027.71996L2201207012CZEKOUJI 0.23551
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF12CZE0030.0034200.01996L2201207011CZEKOUJI
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF12CZE00327.5000.01996L2201207013CZEKOUJI 3.50@18.25055
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF12CZE00327.50342027.7799.41996L220120701CZEKOUJI
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF10CZE010.00017.91996L1201006063CZEOLEKS 0.23545
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF10CZE010.0024800.01996L1201006062CZEOLEKS
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF10CZE0132.0000.01996L1201006063CZEOLEKS 2.00@16.00055
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF10CZE0132.00248017.9501.961996L120100606CZEOLEKS
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF10CZE010.00019.81996L2201006063CZEOLEKS 0.23545
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF10CZE010.0029400.01996L2201006062CZEOLEKS
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF10CZE0132.0000.01996L2201006063CZEOLEKS 2.00@16.00055
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF10CZE0132.00294019.8612.291996L220100606CZEOLEKS
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF11CZE0010.00021.51996L1201106056CZEOLEKS 0.23548
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF11CZE0010.0021200.01996L1201106054CZEOLEKS
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF11CZE00134.0000.01996L1201106055CZEOLEKS 4.00@16.00055
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF11CZE00134.00212021.5613.971996L120110605CZEOLEKS
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF11CZE0010.0041800.01996L2201106054CZEOLEKS
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF11CZE0011.5000.01996L2201106055CZEOLEKS 1.50@18.25055
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF13CZE0040.00023.81996L1201306095CZEOLEKS 0.23548
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF13CZE0040.00023.81996L1201306095CZEOLEKS 0.23548
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF13CZE0040.0033200.01996L1201306097CZEOLEKS
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF13CZE0040.0033200.01996L1201306097CZEOLEKS
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF13CZE00440.0000.01996L1201306095CZEOLEKS 4.00@14.25055
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF13CZE00440.0000.01996L1201306095CZEOLEKS 4.00@14.25055
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF13CZE0040.00024.71996L2201306095CZEOLEKS 0.23551
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF13CZE0040.00024.71996L2201306095CZEOLEKS 0.23551
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF13CZE00433.0000.01996L2201306095CZEOLEKS 3.00@16.00055
NAVITSKAYA AnastasiyaBLRF13CZE00433.0000.01996L2201306095CZEOLEKS 3.00@16.00055