Dnepropetrovsk Open 2015

Under 10 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Tsiutsiura Mariia UKR
UKR
 
-10 F 2,50/52 2,00/55/18.25 4,00/52   449,44
2 Vorchilo Diana UKR
UKR
 
-10 F 1,00/37 0,00/37      

Under 10 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Pastelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-10 M 4,00/52 4,00/52     212,77
2 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-10 M 4,00/49 2,00/49     85,11
3 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-10 M 3,50/37 0,00/40      

Under 14 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-14 F 0,00/55/14.25 4,00/55/13.00 2,00/55/12.00   988,76
2 Rybak Iryna UKR
UKR
 
-14 F 1,00/55/18.25 2,00/55/16.00 5,00/55/16.00   651,69

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 3,00/55/16.00 0,00/55/18.25 1,50/55/16.00   446,81

Under 17 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 3,00/55/13.00 1,00/55/13.00 0,50/55/12.00   829,55
2 Ivlyushkina Olga *UKR
UKR
 
-17 F 2,50/55/16.00 2,00/55/13.00 2,25/55/13.00   732,95
3 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 2,00/55/14.25 1,00/55/13.00 2,00/55/13.00   727,27

Under 17 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Melnichenko Georgiy UKR
UKR
 
-17 M 2,00/58/13.00 3,50/58/13.00 0,50/58/12.00   715,69
2 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 1,50/58/13.00 4,00/58/13.00 3,50/37   666,67

Over 35 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Gorshcharuk Dmitry RUS
RUS
 
35+ M 2,00/55/13.00 5,25/55/14.25 4,50/55/14.25   603,17
2 Rublevskiy Vadim UKR
UKR
 
35+ M   2,50/55/18.25     325,40

Under 10 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Tsiutsiura Mariia UKR
UKR
 
-10 F 3960 2700 2390   601,82
2 Vorchilo Diana UKR
UKR
 
-10 F 1860 2430     369,30
3 Pylypenko Olha UKR
UKR
 
-10 F 1390 1110     211,25
4 Gerashchenko Mariia UKR
UKR
 
-10 F 970 780     147,42

Under 10 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Pastelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-10 M 3890 4290 1920   536,92
2 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-10 M 2630 2780     347,93
3 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-10 M 2600 1840     325,41
4 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-10 M 2390 2550     319,15
5 Semavin Savely BLR
BLR
 
-10 M 2140 1990     267,83

Under 14 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Rybak Iryna UKR
UKR
 
-14 F 5430 5520 4930   838,91
2 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-14 F 4830 3950 5130   779,64
3 Shevtsova Eva UKR
UKR
 
-14 F 2430 3520     534,95

Under 14 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 5410 3550 3230   677,10

Under 17 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 5690 5690 4840   650,29
2 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 4090 5320 5300   608,00
3 Ivlyushkina Olga *UKR
UKR
 
-17 F 5290 4810 5000   604,57

Under 17 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 6490 8040 8670   824,93

Under 21 Ladies Tricks Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Pirozhenko Anna UKR
UKR
 
-21 F 5540 3580 4870   645,69

Under 10 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Tsiutsiura Mariia UKR
UKR
 
-10 F 10,2m 20,6m 19,0m   517,11

Under 10 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Pastelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-10 M 11,8m 17,4m     220,24
2 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-10 M 9,8m 8,2m      
2 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-10 M 8,6m 8,0m      

Under 14 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-14 F 30,0m 30,2m 32,0m   950,57
2 Rybak Iryna UKR
UKR
 
-14 F 29,3m 30,0m 30,9m   908,75

Under 14 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 23,6m 25,7m 26,1m   479,17

Under 17 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 39,0m 39,8m 40,0m   873,02
2 Ivlyushkina Olga *UKR
UKR
 
-17 F 32,1m 35,5m 35,5m   753,97
3 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 28,3m 28,7m 31,2m   640,21

Under 17 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Arefiev Egor RUS
RUS
 
-17 M 49,4m 48,5m 49,2m   909,93
2 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 44,7m 45,1m 46,6m   845,27

Over 35 Men Jump Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Vlasov Sviatoslav RUS
RUS
 
35+ M 38,8m   0,00m   517,06

Under 10 Girls Overall Results

- 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Tsiutsiura Mariia UKR
UKR
 
-10 F 449,44 601,82 517,11 1568,37

Under 10 Boys Overall Results

- 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Pastelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-10 M 212,77 536,92 220,24 969,93
2 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-10 M 85,11 325,41   410,52
3 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-10 M   347,93   347,93

Under 14 Girls Overall Results

- 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-14 F 988,76 779,64 950,57 2718,97
2 Rybak Iryna UKR
UKR
 
-14 F 651,69 838,91 908,75 2399,35

Under 14 Boys Overall Results

- 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 446,81 677,10 479,17 1603,08

Under 17 Girls Overall Results

- 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 829,55 650,29 873,02 2352,86
2 Ivlyushkina Olga *UKR
UKR
 
-17 F 732,95 604,57 753,97 2091,49
3 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 727,27 608,00 640,21 1975,48

Under 17 Boys Overall Results

- 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 666,67 824,93 845,27 2336,87