ELO Ranking Details

NameCountryyobTourDatePlaceskiersscoreexpected
score
New
Rank
IWWF ID
TECHOVEYRES, ArisUSA199917S073R201611055126.05.781787.66USA000176491
TECHOVEYRES, ArisUSA1999start120161105000.00.001780.75USA000176491