ELO Ranking Details

NameCountryyobTourDatePlaceskiersscoreexpected
score
New
Rank
IWWF ID
GIORGIS, TobiasARG200216S075R2016051515171.52.80958.32ARG44180082
GIORGIS, TobiasARG2002start20160430000.00.001000.00ARG44180082